informacje o mobbingu  w miejscu pracy, w szkole i w całej Polsce 


Mobbing

Mobbing w miejscu pracy, w szkole i ogólnie w Polsce. Jego objawy i przeciwdziałanie.

Mobbing

Mobbing

 
 

Mobbing definiowany jest przez Międzynarodową Organizację Pracy jako zachowania obraźliwe, mściwe, upokarzające mające na celu zaszkodzenie pracownikowi lub całej grupie pracowników, inaczej mówiąc mobbingiem nazywamy regularny proces dręczenia psychicznego pracownika który godzi w jego osobowość i integralność psychiczną.

Mimo iż powyższa definicja odnosi się tylko do pracownika, ale ze zjawiskiem mobbingu nie mamy do czynienia tylko w pracy. Może on występować wszędzie tam gdzie jest wspólnie grupa ludzi w dłuższym okresie czasu, czyli na  przykład w szkole, na uczelni, różnego rodzaju stowarzyszeniach, a także w rodzinie.

Osoby stosujące mobbing wykorzystują do tych celów zwodzenie, szyderstwa, podstęp i intrygę, oszustwa, pomówienia, oszczerstwa, również zachowania sadystyczne. Ich celem jest zniszczenie reputacji i opinii ofiary oraz zaszkodzenie jej tak aby wyeliminować ją z piastowanego stanowiska.

Poza oczywistym etycznym i humanistycznym punktem widzenia, mobbingowi w pracy trzeba również przeciwdziałać ze względu  na czysto ekonomiczne przesłanki (np. prawo pracy, ewentualne odszkodowania, wizerunek firmy, wydajność pracowników).

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Inne ciekawe artykuły na różne tematy znajdziesz na naszych innych stronach internetowych:
Śpiewacy operowi polscy i zagraniczni. Komenda Główna Policji w Warszawie. Prasa regionalna w Polsce.